Galeriku

Subscribe:

Senin, 30 Maret 2015

REKA CALON ANGGOTA BARU
Opu Dg. Risadju
GUGUS DEPAN KOTA MAKASSAR 08.096
UKM PRAMUKA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

REKA 1
No
Nama Peserta
Fakultas/Jurusan
Angkatan
No. HP
1
Dhia Fajrianti Sigara
FMIPA/ Biologi
2013
085255193424
2
Nurhalifah. B
FMIPA/ Geografi
2014
085341031373
3
Suci Anita Octaviani
FT/ Teknik Elektro
2014
085242000595
4
Salmirani Marseng
FPsi/ Psikologi
2014
085398202546
5
Andriani Mu’ar
FIP/ PGSD
2013
089609130690
6
Nurfitra Ramadani
FBS/ Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah
2014
08981376069
7
Jouleha
FIP/ PGSD
2014
082546448515
8
Wahidah Madjid
FIS/ Pendidikan Administrasi Perkantoran
2014
08525503217

REKA 2
No
Nama Peserta
Fakultas/Jurusan
Angkatan
No. HP
1
Jismi Radia
FMIPA/ Statistika
2013
085656969585
2
Eka Ratna Mutiya
FMIPA/ Geografi
2014
082319375402
3
Trismawati
FT/ Teknik Elektro
2014
085299829089
4
Enggar Sulistia
FIP/ PGSD
2013
5
Diah Pratiwi
FIP/ PGSD
2012
087842232870
6
Nurul Muchlisah
FBS/ Bahasa Inggris
2013
085242413142
7
Megawati
FIS/ PPKN
2013
085242747884
8
Resky Amaliah Ahmad
FSD/ Seni Tari
2014
085256101331
REKA 3
No
Nama Peserta
Fakultas/Jurusan
Angkatan
No. HP
1
Rahma
FIP/ PGSD
2014
082293317109
2
Rezki Ramadani
FIP/ PGSD
2013
085397208453
3
Asrianti
FMIPA/ Geografi
2014
085398946965
4
Nursalwa
FMIPA/ Biologi
2013
085242832873
5
Roslina
FPsi/ Psikologi
2014
082396218103
6
Nadya Hapsari Jufri
FT/ Teknik Elektro
2014
087840735404
7
Kasmi
FIK/ PGSD Dikjas
2014
082396738494
8
Mayasari
FIS/ Pendidikan Sejarah
2013
085399695517

REKA 4
No
Nama Peserta
Fakultas/Jurusan
Angkatan
No. HP
1
Lisnawati
FIP/ PG Paud
2014
085256719406
2
Muli Aini Munir
FIP/ PGSD
2013
08984789656
3
Hasniah
FIP/ PGSD
2013
085242641124
4
Jusniati
FIK/ Kesrek
2012
085298730139
5
Wahyuni
FMIPA/ Pendidikan IPA
2013
082137813741
6
Veby Rezki Hulsia
FMIPA/ Matematika
2013
085343995507
7
Nurul An’amta
FBS/ Pendidikan Bahasa dan Sastra
2014
085298094214
8
Sahara
FIS/ PPKN
2014
082394469218

REKA 5
No
Nama Peserta
Fakultas/Jurusan
Angkatan
No. HP
1
Fitriani
FMIPA/ Biologi
2013
085233587439
2
Besse Dahniar
FMIPA/ Matematika
2013
085395714404
3
Wahidah
FIK/ Penjaskesrek
2013
082347355885
4
Andi Mutia Bulaeng
FT/ Pendidikan Teknik Elektro
2014
085399694399
5
Nurul Halimah Hasan
FBS/ Pendidikan Bahasa Indonesia
2014
082348006381
6
Rani Malinda
FIP/ PGSD
2013
082393919081
7
Werni Susanti
FIP/ PGSD
2013
085340621153
8
Nurul Insani Zaenal
FT/ Pendidikan Teknologi Pertanian
2014
085395387603

REKA 6
No
Nama Peserta
Fakultas/Jurusan
Angkatan
No. HP
1
Eka Safitri
FIP/ PLS
2014
085340976900
2
Sutriana
FMIPA/ Matematika
2013
085298816154
3
Nurnining
FMIPA/ Geografi
2013
085298761174
4
Dian Wahyuni. J
FIK/ PGSD Dikjas
2014
085298078569
5
Annasrawati. A
FIP/ PGSD
2013
085343815205
6
Andi Sri Yuliarti
FIP/ PGSD
2013
085399866503
7
Widiya Hariyati
FIP/ PGSD
2013
089610666850
8
Rezki Nuraulia
FIK/ Penjaskesrek
2014
082394707284

REKA 7
No
Nama Peserta
Fakultas/Jurusan
Angkatan
No. HP
1
Jumarni
FBS/ Bahasa Inggris
2013
085240699780
2
Dwi Handayani
FIS/ Pendidikan Administrasi Perkantoran
2014
085341362215
3
Nurhafizah
FIP/ PGSD
2013
085298893961
4
Reski Hardianti
FIP/ PGSD
2013
089614198203
5
Resky Aziz
FMIPA/ Biologi
2013
082194408957
6
Isra Amaliah
FT/ PKK
2014
082320243030
7
Hajar Afia
FIS/ PKN
2013
8
Dian Sari Tirta Syam
FIP/ PGSD Bilingual
2014
082394716600

REKA 8
No
Nama Peserta
Fakultas/Jurusan
Angkatan
No. HP
1
Musdalifah
FT/ Pendidikan Teknologi Pertanian
2014
082310500439
2
Ayu Resi Sari
FT/ PKK
2014
081354932069
3
Andriana
FIP/ PGSD
2013
085255569123
4
Andi Nurfahrunnisa
FIP/ PGSD
2013
085298945124
5
Andriani
FMIPA/ Fisika
2014
082293282676
6
Eka Arfinah
FMIPA/ Pendidikan IPA
2013
081998462920
7
Andi Dina Zelviana Rustan
FIP/ PGSD
2013
085330859231

REKA 9
No
Nama Peserta
Fakultas/Jurusan
Angkatan
No. HP
1
Nur Hidayah Muhammad
FMIPA/ Matematika
2014
085212135088
2
Masni Alimuddin
FT/ Pendidikan Teknik Elektro
2014
081322914068
3
Hajrah
FIP/ PGSD
2013
085341537881
4
Hardianti
FT/ PKK
2014
085298750342
5
A.    Yuni Wulandari
FIP/ PGSD Bilingual
2014
082194851107
6
Ayu Anggriani Ismail
FIP/ PGSD
2013
082348838822
7
Herni
FMIPA/ Biologi
2013
085396807023REKA 10
No
Nama Peserta
Fakultas/Jurusan
Angkatan
No. HP
1
Kartini. B. S
FIP/ Kurikulum Teknologi Pendidikan
2014
085932023969
2
Sri Nur Ismayani. S
FSD/ Seni Tari
2014
082347724446
3
Dwi Wahyuni
FIP/ PGSD
2013
08990621012
4
Dewi Sartika
FIP/ PGSD
2013
085656340208
5
Aprilyani
FMIPA/ Biologi
2013
085299132418
6
Arum Cahyani Putri
FT/ Pendidikan Teknik Elektro
2014
08239461174
7
Nurhasniah
FMIPA/ Matematika
2013
082349909599

REKA  11
No
Nama Peserta
Fakultas/Jurusan
Angkatan
No. HP
1
Marni
FIP/ PGSD
2013
085397616072
2
Dewi Sartika
FMIPA/ Pendidikan Matematika ICP
2013
085299766856
3
Nasriani
FIP/ PGSD
2014
082345657195
4
Fitri Ramadani
FIP/ PGSD
2013
085241573584
5
Arsy Putri
FE/ Pendidikan Ekonomi
2014
082343505622
6
Sahraeni
FIP/ PGSD Bilingual
2014
082363234211
7
Monalisa
FE/ Pendidikan Koperasi
2014
085394603613

0 komentar:

Posting Komentar